DomovPODRUŽNIČNA CERKEV SV. KRIŽAZgodovina cerkve

Zgodovina cerkve

Prva omemba cerkve sv. Križa v Spodnjem trgu

Cerkev sv. Križa je prvič omenjena v listini 13.decembra 1389, s katero je Nikolaj Rotenperger (Nikel de Rotenperger) zapustil lovrenški župniji in šentpavelskemu samostanu vsa posestva pri sv. Lovrencu v Kotu (in dem Winchel ze sand Lorentzen). Iz nadarbine je bila ustanovljena jutranja maša v kapeli sv. Križa (heiligen chreutz), ob nedeljah in večjih cerkvenih praznikih pa se je brala maša za pokojnika in njegove svojce pri oltarju sv. Katarine v župnijski cerkvi sv. Lovrenca. Na obletnico Rotenpergerjeve smrti so bili duhovniki še obdarovani z denarjem, med reveže pa se je razdelilo meso in vino. Kmetje na kmetijah, podarjenih lovrenškemu župniku, so se kasneje imenovali »Kapeller« – kmetje, ki sodijo h kapeli.Dostopnost
Dostopnost
Črno / beloPodčrtaj povezaveBerljiva pisavaTemni kontrastSvetli kontrast
A A A
Zapri