PODRUŽNIČNA CERKEV SV. RADEGUNDE

Cerkev sv. Radegunde se prvič omenja leta 1617 v zapisniku opata Hieronima Marchstallerja, vendar kronist župnijske kronike domneva, da je cerkev mnogo starejša, in da je služila za bogoslužje v času prenavljanja župnijske cerkve sv. Lovrenca.

Prvotno skromno gotsko cerkev iz 17. stoletja so po naročilu opata razširili in obokali ladjo. Sedanjo obliko je dobila leta 1776. Cerkev sestavljajo pravokotna ladja z vhodno vežo in fasadnim zvonikom ter nekoliko nižji prezbiterij s pritlično zakristijo na severni strani. Ima tri oltarje: sv. Radegunde, Device Marije in sv. Katarine.  Okoli cerkve se je nahajalo obzidano pokopališče, ki so ga opustili na začetku 19. stoletja.

V času jožefinskih reform je cerkev na dražbi kupil tržan Jakše in jo podaril lovrenški občini. Ta je še danes, kot edina cerkev na Slovenskem, v lasti občine.

Dostopnost
Dostopnost
Črno / beloPodčrtaj povezaveBerljiva pisavaTemni kontrastSvetli kontrast
A A A
Zapri