Dobrodošli v Lovrencu na Pohorju

Naravno geografske
značilnosti kraja

Lovrenc na Pohorju leži v Ribniško-Lovrenškem podolju na severnem delu Pohorja, ki naj bi bilo rezultat mlajše tektonike in selektivne erozije pohorskih potokov. Samo naselje Lovrenc na Pohorju leži na vršaju Radoljne, na prehodu iz vzhodnega Pohorja v bolj uravnano Ribniško-Lovrenško podolje.

Preberi več

Zgodovina
kraja

Območje današnjega Lovrenca na Pohorju se prvič omenja v listini iz leta 1091, s katero je Engelbert Spanheimski podaril šentpavelskemu samostanu v Labotski dolini »pusto pokrajino Radomlje imenovano«. Z nastankom cerkve sv. Lovrenca in osamosvojitvijo župnije leta 1214 se je za svet med Radoljno in Slepnico vse bolj uveljavljalo ime Sv. Lovrenc v Puščavi, ki se je obdržalo vse do leta 1863, ko se je kraj preimenoval v Sv. Lovrenc ob koroški železnici. Od leta 1895 se je imenoval Sv. Lovrenc nad Mariborom, po I. svetovni vojni pa Sv. Lovrenc na Pohorju.

Preberi več

Dostopnost
Dostopnost
Črno / beloPodčrtaj povezaveBerljiva pisavaTemni kontrastSvetli kontrast
A A A
Zapri